În conformitate cu prevederile articolelor 6-III și 19 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încrederea în economia digitală, cunoscută sub numele de LCEN, aceasta este adusă la cunoștința Utilizatorilor site-ului https: // emadelenergies. com / aceste notificări legale.
Conectarea și navigarea pe site de către Utilizator implică acceptarea completă și fără rezerve a acestor notificări legale.
Acestea sunt disponibile pe site la rubrica „Avizele legale”.

ARTICOLUL 1: PUBLICUL

Gestionarea editării și publicării site-ului https://emadelenergies.com/ este asigurată de Paquito Sanchez, cu domiciliul la 27 rue Cateuse, 80470, Pont de Metz, al cărui număr de telefon este 0685434883, și e- e-mail p-sanchez@emadel.fr.

ARTICOLUL 2: HOSTUL

Gazda site-ului https://emadelenergies.com/ este OVH Company, al cărei sediu se află la 2 rue Kellermann, 59100, Roubaix, cu numărul de telefon: 1007.

ARTICOLUL 3: ACCESUL SITE-ULUI

Site-ul este accesibil din orice locație, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, cu excepția cazurilor de forță majoră, a întreruperii programate sau neprogramate și care poate apărea dintr-o nevoie de întreținere.
În cazul modificării, întreruperii sau suspendării serviciilor, site-ul https://emadelenergies.com/ nu poate fi făcut responsabil.

ARTICOLUL 4: COLECȚIA DATELOR

Site-ul este scutit de la declarația Comisiei Naționale pentru Protecția Datelor (CNIL) în măsura în care nu colectează date referitoare la utilizatori.

ARTICOLUL 5: COOKIES

Utilizatorul este informat că în timpul vizitelor sale pe site, un cookie poate fi instalat automat pe software-ul browserului său. Navigând pe site, le acceptă. Un cookie este un element care nu identifică Utilizatorul, dar care este utilizat pentru a înregistra informații referitoare la navigarea acestuia pe site-ul web. Utilizatorul va putea dezactiva acest cookie prin parametrii care apar în software-ul său de navigație.

ARTICOLUL 6: PROPRIETATEA INTELLECTUALĂ

Orice utilizare, reproducere, distribuție, comercializare, modificare a întregului sau a unei părți a site-ului https://emadelenergies.com/, fără autorizarea editorului este interzisă și poate conduce la acțiuni în justiție și urmărire penală, în special în conformitate cu Codul proprietatea intelectuală și Codul civil.